موزه نادری

nadeer.gif

موزه نادری در شهر مشهد واقع شده است. این بنا به منظور یاد بودی از نادر شاه افشار و معرفی آثار تاریخی و ادوات جنگی آن دوره می باشد. در قسمت اصلی بنا، دو تالار به مجاورت یکدیگر برای نمایش آثار ساخته شده است. ارامگاه نادر شاه بنایی است درمجموعه باغ موزه نادریدر شهر مشهد که به یادبود نادر شاه افشار در سال ۱۳۴۲ خورشیدی توسط هوشنگ سیحون و ساخته شده‌است. ساختمان آرامگاه نادر شاه از قسمت مرکزی که محل تدفین نادرشاه میباشد و دو تالار موزه تشکیل شده است که یکی از آنها موزه اسلحه دوره‌های مختلف تاریخ ایران و دیگری موزه اسلحه و آثار مربوط به دوران نادرشاه را نمایش میدهد

naderi2.gif

naderi3.gif

naderi4.gif

naderi5.gif